Armenian Youth Centre of Toronto

Facebook Feed
1 month ago
Hamazkayin Canada

More pics to come.... Courtesy of J. H. Kuzuian Photography. Համազգայինի Արցախ Պարարուեստի Ուսումնարանի եւ Էրեբունի Պարախումբի ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
A.R.S. Armenian Private School

ՀՕՄ-ի Գոլոլեան Նախակրթարանի աւարտական հանդէսը տեղի ունեցաւ երէկ։ Յաջողութիւն կը մաղթենք մեր սիրելի ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
A.R.S. Armenian Private School

ՀՕՄ-ի Պապայեան Մանկապարտէզի աւարտական հանդէսը տեղի ունեցաւ երէկ։ Յաջողութիւն կը մաղթենք մեր սիրելի ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
Barev Centre

Յունիս 9, 2018
«ՍԱՍՈՒՆ« ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ ԵԼՈՅԹԻՆ ԱՌԹԻՒ
(ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՀԱՐՍԱՆԻՔ)

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 months ago
A.R.S. Armenian Private School

ՀՕՄ-ի Լափոյեան Երկրորդական Վարժարանի 14րդ հունձքի աւարտական հանդէսը տեղի ունեցաւ այսօր։ Յաջողութիւն կը ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 months ago
Sev

Season 14 (2017/2018)
Thank you to everyone who attended our 14th annual performance, we had such a blast performing for you all!
But we’re not done yet, next up:
1. Canada Day at #DundasSquare ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 months ago
Toronto Dance Industry Inc.

WOW! What a way to finish off our 30th Anniversary Season! 3 days, 9 shows, and more smiles than you can count! Dancers, you should be so proud of your performances this weekend. Thank you to all of ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 months ago
Toronto Dance Industry Inc.

What a great night we had to kick off Recital Weekend! Congratulations dancers on your great performances, you should be so proud! We are super excited to get back to it again this morning. Showtime ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 months ago
Legacy of Dance Academy

Showcase 2018 “That’s Showbiz” rehearsal, show and backstage pics. More to come...

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 4 »