Armenian Youth Centre of Toronto

Facebook Feed
9 months ago
A.R.S. Armenian Private School

Հ.Օ.Մ.ի Ամէնօրեայ Վարժարանի Գանձասարի Սոխակներու եւ Կռունկ երգչախումբի եւ 7րդ-12րդ դասարաններու նուագախումբի ... See more

9 months ago
St. Mary Armenian Apostolic Church

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Համայնքի Հիմնադրութեան 35 ամեակին առիթով եւ կազմակերպութեամբ Եկեղեցւոյս ... See more

9 months ago
A.R.S. Armenian Private School

Այսօր տեղի ունեցաւ մեր ՀՕՄ-ի Ամէնօրեայ Վարժարանի 《Պապայեան》 մանկապարտէզի եւ 《Ռուբինա》Մանկամսուրի ... See more

9 months ago
Fame In Focus

Outstanding energy and good vibes in Toronto for the 2018 season finale with StarCatchers! An absolute pleasure to be a part of. Thank you! 🙂

9 months ago

Having a blast with StarCatchers this weekend! #theatre #ayc #dance #stage #music #starcatchersdancecomp

9 months ago
Inspire Dance Challenge

We found a bunch!
Had a great weekend with Inspire Dance Challenge! See you next year!

Where do they go??

9 months ago
Kick It Up Dance Comp

Some shots from competition in AYC this past weekend! Congratulations to all our winners, and thank you to all the dancers, teachers and parents for making it a GREAT event! ✨💃🏻✨💃🏻 ... See more

10 months ago

Day 2 with Kick It Up and Rosco!!! #theatre #venue #ayc #dance #dancecompetition

10 months ago

#DayofMourning to remember those who have been injured or lost their lives in the workplace.

10 months ago
Elite Dance Challenge

Wow! 🎉 What an incredible weekend! Once again the studio spirit was amazing and the talent incredible! Although the weather was a challenge the dancing was the star!!! Thank you to our amazing ... See more

« 2 of 4 »